https://www.vendario.eu/failid/bannerid/cycling-8286460.jpg
 
 
https://www.vendario.eu/failid/bannerid/proov3-2.jpg

Tingimused

Vendario veebipost ostmise tingimused

Käesolevad tingimused kehtivad Vendario OÜ veebipoest tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi „Leping”), mis sõlmitakse Vendario OÜ (edaspidi „Müüja“) ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

Lepingu jõustumine

Võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses loetakse ostja tellimus üldjuhul ostu-müügi lepingu sõlmimise sooviavalduseks. Müüja ei pea omapoolsest tellimusega nõustumisest Ostjat eraldi teavitama. Tellimuse sooritamisega kinnitab Ostja, et on tutvunud tellimistingimustega. Leping jõustub tellimuse eest tasumise hetkel.

Hinnad ja Tasumine

Veebipoe toodete hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Tasuda on võimalik Swedbank, SEB , Nordea ja Danskebank interneti panga või PayPali vahendusel. Võimalik on ka maksta tellimuskinnituse alusel, mis saadetakse e-postile peale ostukorvist vastava valiku teostamist või taotleda Liisi järelmaksu. Juhime tähelepanu, et kaup broneeritakse alles peale makse laekumist.

Tarne aeg

Kaup tarnitakse ladudest, mis asuvad Eestis, Leedus ja Saksamaal ning saadetakse kliendile kulleriga. Tarneaeg on alates tasumise hetkest 7 tööpäeva (võib ette tulla ka meist mitte sõltuvaid erandeid nagu näiteks riigipühad). Osade toodete (nagu näiteks lauatennise lauad ning eritellimusel valmivad tooted) on tarne aeg 30 päeva ning see on toote juures eraldi välja toodud.

Ostja õigused

Ostjal on õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole (Eestis on selline kohtuväline kaebusi lahendav organ tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon). Komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Kaupade tagastamine

Kõikidele Vendario OÜ veebipoest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on õigus teatada kauba tagastamise soovist 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Kaup tuleb tagastada vastavalt VÕS§-le 56 lg 3 viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest müüjale. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev ning tellimuse nr.) ja selle saatma e-posti teel info@vendario.eu.
Lepingust taganemise tüüpvormi leiate siit.
Raha tagastatud kauba eest (kaasaarvatud transpordi ja/või käitlemiskulud) kantakse samale arvelduskontole (välja arvatud juhul kui ostja väljendab selgesõnaliselt soovi raha maksmiseks teisele kontole), millelt tasuti kauba eest, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest kauplejani. Kui 14 päeva jooksul ei ole ostja kaupa tagastanud või esitanud tõendit, selle tagasi saatmise kohta, siis võib Müüja viivitada raha tagasi maksmisega seni kuni kaup on tagastatud.
Tagastamisega seotud kulud kannab Ostja. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis. Kui tagastatav kaup on kasutatud ja/või rikutud tuleb Ostjal hüvitada kauba väärtuse vähenemine. Tagastamise õiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab ta tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata.

Pretensioonide esitamine

Kaupadele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg (2 aastat alates kauba kättesaamisest) vastavalt Eesi Vabariigi seadustele koos tellimuskinnituse (saadetakse automaatselt Teie e-postile ning soovitame see välja printida ja alles hoida) ja makset tõendava dokumendiga. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti kaupadele, mille puudused tulenevad kauba väärast kasutamisest või normaalsest kulumisest.
Pretensiooni esitamiseks tuleb Ostjal esitada kirjalik (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) kaebus (TKS § 19 lg 1). Kaebuses tuleb märkida: Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, Müüjale esitatav nõue, viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele (TKS § 19 lg 3, 4). Kaebuste ning pretensioonide korral palume saata vastavasisuline e-kiri aadressile info@vendario.eu. Kaebused vaadatakse läbi esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul.
Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral võib Ostja kasutada VÕS § 101 toodud õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; taganeda lepingust või leping üles öelda; nõuda kahju hüvitamist; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda hüvitist; alandada hinda; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda. 

Müüja õigused

Müüjal on õigus tellimusest taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida kauba lõppemise tõttu. Sellisel juhul makstakse Ostjale raha tagasi. Soovi korral on võimalik kaup asendada mõne muu tootega või oodata uue kauba saabumist.
Toodete juures olevad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. Küsimuste korral palun kontakteeruge meie klienditeenindusega e-posti aadressil info@vendrio.eu.
Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.

Vastutus ja vääramatu jõud

Vendario OÜ vastutab Ostja ees ja Teie vastutate Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Vendario OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Vendario OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vendario OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Lisainfo

Lisainfot saab e-posti aadressilt info@vendario.eu.

Privaatsus

Ostja isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel, samuti kauba edastamiseks seotud osapooltele – kullerfirma ja pangad.
Müüjal on õigus kasutada Ostja e-posti aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks. Kui Ostja soovib nendest kirjadest loobuda võib ta sellekohase teate edastada e-posti aadressile info@vendario.eu.
Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.


 
 
 
  • Kuidas osta?
  • 1 Vali tooted
  • 2 Kinnita ostukorvis
  • 3 Lisa kontaktandmed
  • 4 Vali tarneviis
  • 5 Teosta makse